BELKI NADPROŻOWE L19

Nadproże typu L-19 stosowane jest do konstruowania nadproży w ścianach zewnętrznych, osłonowych i nośnych nad otworami drzwiowymi i okiennymi oraz  w wewnętrznych ścianach nośnych nad otworami drzwiowymi

Zalety zastosowania prefabrykowanych nadproży typu L-19

  • niski koszt materiałów i robocizny
  • eliminacja deskowania w porównaniu do nadproży monolitycznych
  • gwarancja jakości i nośności
  • skrócenie czasu budowy

Wymiary:

Typ nadproża
Długość belki nadprożowej
Wysokość belki
N/90
900
190
N/120
1190
190
N/150
1490
190
N/180
1790
190
N/210
2090
190
N/240
2390
190
N/270
2690
190

 

Montaż

Nadproża z belek prefabrykowanych montuje się równocześnie ze wznoszeniem ścian. Belki należy układać na ścianach prefabrykowanych lub murowanych z zachowaniem minimalnej głębokości oparcia.
Na wyrównanej i wypoziomowanej powierzchni ściany układa się belki nadprożowe o długości odpowiedniej do szerokości otworu drzwiowego lub okiennego, pułkami dolnymi do środka. Belki układa się na zaprawie cementowej. Następnie wypełnia się wewnętrzną część nadproża betonem klasy C20/25.

 

Beton

Wytrzymałość betonu zastosowanego do produkcji na ściskanie powinna odpowiadać klasie nie niższej niż C20/25.

 

Zbrojenie

Produkowane przez naszą firmę nadproża posiadają zbrojenie typu N (spełniają wymagania potrzebne do montażu na ścianach nośnych obciążonych stropami)

 

Masa

Masa prefabrykatu zależy od jego wielkości od 38 kg do 99 kg

 

Składowanie

Belki należy składować w pozycji wbudowania na wyrównanym, odwodnionym i utwardzonym podłożu na podkładkach i przekładkach układanych pod elementami w pionie, jedna nad drugą do 6 warstw. W stosy powinny być składowane elementy tej samej długości.

 

Transport

Prefabrykowane belki nadprożowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości nie mniejszej niż 0,7fcd. Belki należy transportować w pozycji wbudowania ułożone długością równolegle do kierunku jazdy. Belki należy układać warstwami na przekładkach drewnianych wg zasad podanych przy składowaniu belek, przy czym maksymalna ilość warstw nie może być większa niż 5. Całe partia belek musi być zabezpieczona przed możliwością przesunięcia w czasie jazdy.