BLOCZKI BETONOWE FUNDAMENTOWE

Oferujemy w sprzedaży bloczki betonowe stosowane do budowy ścian fundamentowych. Produkcja na wibroprasie w nowoczesnych formach zapewnia idealne wymiary oraz powtarzalność całej produkcji. Zastosowanie odpowiedniej mieszanki kruszyw powoduje, że są one wytrzymałe i mają jednolitą strukturę. Produkowane przez nas bloczki są z betonu klasy B-15 i B-20.

Właściwości:

Wymiary

38x24x12 cm

30x24x12 cm

30x19x19 cm

49x24x12 cm

Klasa betonu

B-20; B-15

B-20, B-15

B-20, B-15

B-20, B-15

Waga

ok. 25 kg

ok. 17 kg

ok. 20 kg

ok. 27 kg

Ilość na palecie

72 szt

96 szt

64 szt

50 szt

Zużycie przy murowaniu ściany 38 cm – ok. 35 szt/m2

24 cm – ok. 22 szt/m2

12 cm – ok. 11 szt/m2

30 cm – ok. 35 szt/m2

24 cm – ok. 25 szt/m2

12 cm – ok. 15 szt/m2

30 cm – ok. 25 szt/m2

19 cm – ok 16 szt/m2

49 cm – ok. 35 szt/m2

24 cm – ok. 16 szt/m2

12 cm – ok. 8 szt/m2

 

Montaż:

Produkowane przez nas bloczki betonowe pozwalają na murowanie ścian o grubości 38, 24 lub 12 cm. Do murowania należy używać zaprawy cementowej, a ściany murować na pełną spoinę poziomą i pionową. Po wymurowaniu ścian należy zgodnie ze sztuką budowlaną otynkować mury, a poniżej poziomu terenu wykonać izolację przeciwwilgociową pionową.