PŁYTY KORYTKOWE DKZ i DKO

Płyty korytkowe przeznaczone są do pokryć dachowych i stropodachowych w budownictwie ogólnym i uprzemysłowionym. Charakteryzuje je niewielki ciężar oraz możliwość stosowania w różnych układach konstrukcyjnych. Obciążenie obliczeniowe zewnętrzne równomiernie rozłożone na 1 m2 płyty (poza ciężarem własnym) 2,65kN/m2.

 

Wymiary:

Rodzaj płyty
długość
szerokość
DKZ 300/60
299 cm
59 cm
DKO 270/60
269 cm
59 cm
DKO 240/60
239 cm
59 cm
DKO 210/60
209 cm
59 cm
DKO 200/60
199 cm
59 cm
DKO 180/60
179 cm
59 cm

 

Rodzaj płyty
długość
szerokość
DKZ 300/30
299 cm
29 cm
DKO 270/30
269 cm
29 cm
DKO 240/30
239 cm
29 cm
DKO 210/30
209 cm
29 cm
DKO 200/30
199 cm
29 cm
DKO 180/30
179 cm
29 cm

 

 

Beton

Wytrzymałość betonu zastosowanego do produkcji  odpowiada klasie C20/25 .

 

Zbrojenie

Główne pręty zbrojeniowe o średnicy 6 mm i większej, ze stali klasy A-III. Pozostałe zbrojenie ze stali klasy A-0, uchwyty montażowe ze stali klasy A-I.

 

Masa

Masa elementu wielkości 299/59 wynosi ok. 159 kg

 

Składowanie i transport

Płyty należy transportować i składować w pozycji wbudowania. W czasie transportu i składowania płyty powinny być układane na podkładkach drewnianych przekazanych wraz z płytami przez Producenta. Podkładki drewniane powinny być umieszczone w odległości nie przekraczającej wartości dopuszczalnego zwisu tj. 100 mm od krawędzi płyty. Płyty należy składować tylko i wyłącznie na suchym i utwardzonym terenie maksymalnie po 6 szt w stosie. Transport pionowy płyt na budowie może odbywać się przy użyciu zawiesi pasowych w stosach po 3 szt. lub przy użyciu zawiesi linowych za pomocą wbetonowanych haków montażowych po 1 szt.

 

Przygotowanie i montaż

Płyty należy układać na ścianach prefabrykowanych lub murowanych, których grubość powinna zapewniać właściwą głębokość oparcia elementów. Płyty zaleca się układać na warstwie papy w celu częściowej kompensacji odkształceń wywołanych wpływem temperatury. Minimalna długość oparcia płyt na podporze to 4cm (płyty zamknięte) i 5,5cm (płyty otwarte). Płyty układa się na przygotowanych podporach z odpowiednim pochyleniem przewidzianym w projekcie. Mogą być one układane ręcznie lub tez za pomocą odpowiedniego sprzętu montażowego. Spoiny pomiędzy płytami należy wypełnić zaprawą cementową marki co najmniej „80′ o grubości 0, 5 cm.

Płyty korytkowe produkowane są jako:

  • płyty korytkowe jednostronnie otwarte
  • płyty korytkowe zamknięte