STROPY TERIVA
Stropy Teriva są monolityczno-prefabrykwanymi stropami gęstożebrowanymi, belkowo-pustakowymi. Stropy te składają się z kratownicowych belek stropowych, pustaków betonowych (niekiedy, z elementów wypełniających z betonu komórkowego) oraz betonu układanego na budowie.

PREZENTACJA STROPU TERIVA

Jakość naszych wyrobów potwierdzona certyfikatem Zakładowej Kontroli Produkcji:

Widok ogólny stropu TERIVA

 

Parametry techniczne stropów TERIVA

 

Liczba belek i pustaków oraz ilość betonu niezbędnych do wykonania 1m2 stropu