PUSTAKI STROPOWE
Pustaki mogą być wytwarzane z betonu zwykłego, z betonów lekkich ( na lekkich kruszywach naturalnych lub sztucznych, w tym odpadowych z przeróbki drewna), a niekiedy także z betonu komórkowego. Ścianki pustaków mogą byc pogrubione do wewnątrz, jednak pod warunkiem zachowania masy pustaka.

 

Pustaki stropowe TERIVA 4,0/1

Pustaki stropowe TERIVA 4,0/2

 

Pustaki stropowe TERIVA 6.0 i 8,0